II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu
II. İstanbul Adaları Sempozyumu

SEMPOZYUM PROGRAMI

II. İstanbul Adaları Sempozyumu

II. İstanbul Adaları Sempozyumu 

Mitolojide şehirlerin kraliçesi olarak geçen İstanbul’un tarih boyunca tanımlanmasında başvurulan; şehirle özdeşleşmiş ve ayrı düşünülemeyen bazı parçaları vardır. Nitekim Haliç, Boğaz ve Adalar, İstanbul’dan ayrı düşünülemeyen, İstanbul denildiğinde akla gelen ve şehri karakterize eden parçalarıdır.

Detay
II. İstanbul Adaları Sempozyumu | Adalar Kültür Derneği

SEMPOZYUM TAKVİMİ

 • 1 Şubat 2023

  Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

 • 01 Mart 2023

  Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı

 • 10 Ağustos 2023

  Tam metin bildirilerin son teslim tarihi

 • 1 Eylül 2023

  Sonuçların ilanı ve kabul mektuplarının gönderilmesi

 • 18 Eylül 2023

  Sempozyum programının açıklanması

 • 25-27 Eylül 2023

  Sempozyum tarihi

 • 16 Ekim 2023

  Düzenlenmiş tam metinlerin son gönderim tarihi

 • Aralık 2023

  Bildiri kitabının basılması

Sempozyum konuları

 • Adalar'ın oluşumu, topografyası, coğrafi konumu, yeraltı-yerüstü kaynak ve zenginlikleri, sualtı yaşamı, ormanları, su kaynakları ve diğer değerleri.
 • Dünden bugüne İstanbul Adalarının habitatı, ekolojik portresi.
 • Adalar'da iklim krizi ve küresel ısınmanın etkileri.
 • (Dün, Bugün, Gelecek) İstanbul Adaları ve İstanbul depremleri.
 • Adalar'ın tarihsel konumu, İstanbul Adaları merkezli tarihsel gelişmeler/süreçler.
 • Adalar'da arkeolojik çalışma ve eserler.
 • Adalar'da merkezi ve yerel idare kurumları, merkezi ve yerel idarenin tarihçesi.
 • Geçmişten günümüze İstanbul Adalarında yerleşim birimleri, şehircilik anlayışı ve alt yapı çalışmaları.
 • (Dün, Bugün, Gelecek) Adalar'ın mimari birikimi, Ada evleri ve geçirdiği değişimler.
 • (Dün, Bugün, Gelecek) Adalar'da yapı ve mekânlar, devlet kurumları, iskeleler, ibadethaneler.
 • Adalar'da halkın yaşamı ve geçim şartları, Adalar esnafı ve meslekler, Adaların ileri gelenleri.
 • Adalar’da balıkçılık.
 • Türk Edebiyatında Adalar teması ve Adalı edebiyatçılar.
 • Adalar'da yetişen ünlüler ve İstanbul Adalarının şöhret kazanmış misafirleri.
 • Anılarda İstanbul Adaları teması.
 • Mizah düzleminde ve özellikle karikatürlerde İstanbul Adaları.
 • Turizm ve İstanbul Adaları.
 • Tarihi, teknolojik ve sosyal boyutlarıyla Adalar’a ulaşım ve konaklama, ada vapur ve otelleri.
 • Adalar'da eğitim, eğitim kurumları ve sosyolojik etkileri.
 • Adalar'da kültür-sanat, sanatçılar ve eserleri.
 • Türk ve dünya medyasında İstanbul Adaları ve imajı, Adalar hakkında yanlış bilinenler.
 • Adalar ve görsel sanatlar, sinema, fotoğraf, kartpostal ve resim tablolarında İstanbul Adaları.
 • Tarihi Ada yangınları, Adalar'da yangın tedbirleri.
 • Adalar'da göç olgusu ve etkileri.
 • Adalar'da sürgünler ve ajanlar.
 • İstanbul Adaları ile doğrudan ilişkili ve özgün olması koşuluyla diğer konular.

Kayıt ve Doküman

Yazım Kuralları KATILIM FORMU

İletişim Bilgileri

Çınar Meydanı No. 86 Büyükada, İstanbul/Türkiye

info@adalarsempozyumu.org

Copyright © 2024 II. İstanbul Adaları Sempozyumu | Adalar Kültür Derneği | Tüm hakları saklıdır.